جراحی های کم نظیری در طول ٢ سال گذشته در بیمارستان امام رضا ع شهرستان آمل انجام شد که دکتر رضا توسلی مقدم ریاست بیمارستان آن را مدیریت و دکتر رایکا شریفیان فلوشیپ اورولوژی ترمیمی آن را اجرا کرده است.

عمل جراحی ترمیمی مجرا در کشور تنها در ١٠ مرکز انجام می شود که بیمارستان امام رضا ع یکی از این مراکز می باشد و توانسته در کمتر از ٢ سال گذشته حدود ٣٠ بیمار از سراسر کشور که حتی مراکز تهران از جراحی آنها ناتوان بودند را با موفقیت ١٠٠ درصدی به دستان توانمند دکتر رایکا شریفیان جراحی کند که در نوع خود کم نظیر است.