روز گذشته به همت هیات آمادگی جسمانی استان مازندران مسابقات انتخابی این هیات برای حضور در مسابقات کشوری در ٢ بخش آقایان و بانوان با حضور ابوطالبی رئیس و لطفی دبیر هیات آمادگی جسمانی مازندران،سرپرست هیات آمادگی جسمانی فریدونکنار و رئیس اداره ورزش فریدونکنار به میزبانی هیات آمادگی جسمانی فریدونکنار در سال ورزشی اسپرت لند برگزار شد.

گفتنی است روز پنجشنبه هم مسابقات استانی آمادگی جسمانی ( با سرپرستی نائب رییس هیات خانم تامارا لطفی ) و همچنین مسابقات استانی اسپینینگ ( دوچرخه ثابت سالنی ) در مجموعه ورزشی اسپرت لند برگزار شد.