محمد هادی زاده مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد در گفتگوی اختصاصی با مازندرانه از وجود ٨٨ آببندان با مساحتی بالغ بر ١۴٠٠ هکتار در این شهرستان خبر داد و گفت : ٧۵٠٠ هکتار از اراضی شهرستان محمودآباد توسط این ٨٨ آببندان آبیاری می شوند و ٢٠ میلیارد تومان اعتبار برای انتقال آب و منابع تامین آب کشت برنج در شهرستان محمودآباد اختصاص داده شده است.