دکتر حسینی پور استاندار مازندران عصر امروز به مانند ماه‌ها، سال‌ها و مدیران گذشته، همراه با معاون رئیس جمهور و مدیران استانی و شهرستانی از مرکز دپو زباله آمل بازدید کردند و قول هایی را در راستای حل این معضل چندین ساله دادند که امیدواریم جناب آقای استاندار به خواسته و مطالبه اصلی مردم که معضلات آن دامن گیر مردم آمل شده است، نگاه ویژه ای کند.