روهام ابوطالبی رئیس هیات ورزش های همگانی استان مازندران در گفتگوی اختصاصی با مازندرانه از عملکرد ٢ ماه گذشته این هیات موضوعاتی را مطرح کرد که نشان دهنده موفقیت و آینده ی بسیار روشن برای ورزش های همگانی مازندران تحت امر ایشان می باشد.