سحر صالحی – علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در گفتگوی اختصاصی با مازندرانه آخرین وضعیت مجموعه ورزشی ماهفروجک بخش مرکزی شهرستان ساری را تشریح کرد.