سید علی صادقی کارشناس ارشد زراعت و دانشجوی دکترای اگرو تکنولوژی گیاهی در گفتگوی اختصاصی با مازندرانه از آسیب های کرم ساقه خوار در اراضی کشاورزی برنج و راه های مقابله با آن نکات مهمی را بیان کرد.