سعدی صالحی از چوپانان قدیمی و با صفای روستای زرخونی چلاو شهرستان آمل است که با نوای دلنشین خود در تلارسر، لحظات زیبایی را از لنز دوربین مازندرانه به ثبت رساند.