مسابقات جذاب و دیدنی کلیستنیکس مازندران انتخابی استان، به همت هیات آمادگی جسمانی مازندران و شهرستان فریدونکنار و همینطور کمیته کلیستنیکس استان، روز جمعه با حضور ۶۰ ورزشکار در ٢ بخش آقایان و بانوان در مجموعه ورزشی اسپرت لند فریدونکنار با حضور ابوطالبی رئیس هیات آمادگی جسمانی استان مازندران برگزار شد.