ظهر امروز جلسه هماهنگی، برای برگزاری باشکوه همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در محمودآباد با حضور فرماندار این شهرستان، معاونت توسعه ورزش همگانی اداره کل ورزش و جوانان مازندران، رئیس اداره ورزش محمودآباد، رئیس هیات ورزش های همگانی شهرستان و دیگر مسولان شهرستانی در اداره ورزش و جوانان شهرستان محمودآباد برگزار شد.