روز گذشته بازدید جمعی از خبرنگاران آملی به همت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آمل، از منطقه حیات مرال ها در جنگل های هیرکانی سیاه بیشه انجام شد.