روز گذشته مردم قدرشناس شهرستان آمل، در مراسم استقبال از پهلوان امیر حسین زارع پادشاه سنگین وزن کشتی جهان، لحظات باشکوهی را به یادگار گذاشتند