محمد هادی ساروی قهرمان و پهلوان وزن ٩٧ کیلوگرم کشتی فرنگی دنیا طی گفتگوی اختصاصی با مازندرانه از مسابقات جهانی و آسیایی و همینطور برنامه هایش برای المپیک پاریس صحبت های جالبی را مطرح کرد.