بهروز عمرانی رئیس اداره شیلات شهرستانهای محمودآباد و نور با توجه به شروع زمان ماهیگیری که ٢۵ مهرماه الی ٢٠ فروردین می باشد، در گفتگوی اختصاصی با مازندرانه بیان کرد: از آنجایی که ٩٠ درصد انواع ماهی ها برای زاد و ولد باید وارد رودخانه ها شوند، اداره کل شیلات مازندران برای کمک به بازسازی ذخایر دریای خزر ١۵ میلیون قطعه بچه ماهی(کپور، سفید و خاویاری) و تعاونی های صیادی محمودآباد و نور نیز ٢ میلیون و ٣۵٠ هزار بچه ماهی سفید را سال گذشته تکثیر و در رودخانه های نور و محمودآباد رهاسازی کردند.