قنبرعلی داداش پور بخشدار چمستان طی گفتگوی اختصاصی با مازندرانه از مهمترین اقدامات ۴ ماه اخیر که با همکارای ادارات مختلف سطح شهرستان نور و بخش چمستان انجام شد، صحبت هایی را مطرح کرد.