صبح امروز با اسپانسری برنج آسیایی، بیست و یکمین مسابقه پرش با اسب استان مازندران در باشگاه سوارکاری کاسپین شهرستان آمل با حضور رئیس و دبیر هیات سوارکاری مازندران، رئیس هیات سوارکاری آمل، سرپرست تیم ملی سوارکاری در مسابقات آسیایی، محمدپور عضو شورای اسلامی شهر آمل، رئیس هیات همگانی شهرستان آمل و اساتید بزرگ سوارکاری کشور نظیر استاد وجدانی و دیگر مسولان استانی و شهرستانی برگزار شد.