تمرینات تیم کبدی ساحلی استان مازندران برای حضور پرقدرت در مسابقات کشوری اردکان یزد به صورت منظم زیر نظر محسن رمضانی مسول کبدی ساحلی مازندران حدود ٧ ماه برگزار شد؛ که امروز در آخرین تمرین به دلیل مصدومیت ٢ بازیکن فیکس و اصلی تیم، بازیکنان جوان و با انگیزه ای به تیم اضافه شدند تا بتوانند در کنار سایر بازیکنان باتجربه از آبروی مازندران دفاع کنند.