رضا کسب ور رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آمل در گفتگوی اختصاصی با مازندرانه از تدارک ١٨ برنامه به مناسبت هفته مازندران خبر داد.