صبح امروز پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه به منظور بررسی و تهیه گزارش از پل روستای میرنا بخش چمستان که ۲ روز قبل، به خاطر بارندگی شدید و جاری شدن سیل تخریب شد، به این روستا رفت تا جزییات ساخت پل موقت و همینطور پل دائم را از فرماندار شهرستان نور جویا شود.