رضا اکبرپور بخشدار دابودشت در گفتگوی اختصاصی با مازندرانه از وضعیت پروژه های عمرانی در این بخش و همینطور برنامه ریزی ها برای رقم زدن اتفاقات مثبت در سطح بخش دابودشت توضیحاتی را بیان کرد.