صبح امروز هادی میرزایی مدیر کل موزه های کشور به همراه باستانی معاون مدیر کل میراث مازندران و بهمنی رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان آمل با حضور در روستای سنگچال منطقه چلاو شهرستان آمل از زمینی که برای ساخت خانه موزه روستایی در نظر گرفته شده بود، بازدید و آمادگی خود را برای ساخت خانه موزه بعد از اخذ مجوزات قانونی اعلام کردند.