عصر امروز به همت اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران و کتابخانه های عمومی ‌شهرستان آمل، برنامه عصر شعر مازندران با عنوان مه جان مازرون با حضور شعرای مازنی سرای مازندران در سالن شهرداری آمل برگزار شد.