فریماه علیزاده هنرمند ٩ ساله شهر رستم رود شهرستان نور در حاشیه برنامه بومی محلی روستای رئیس کلا دهستان لاویج، شعری زیبا در وصف مازندران اجرا کرد.