سید اسماعیل ابراهیم پور مدیریت گرمخانه شهرستان آمل طی گفتگوی اختصاصی با مازندرانه، صحبت های تامل بر انگیزی در خصوص متکدیان و لیدر های آنها بیان کرد و از شهروندان آملی خواست در صورت مشاهده عوامل ما در سطح شهر، احساسی با موضوع برخورد نکنند و در صورت مشاهده کارتون خواب ها با توجه به فصل سرما برای اسکان با شماره ٠١١۴٣٢۶۶٧٢۴ تماس بگیرند.