نخستین جلسه شورای فرهنگی و هنری شهرستان فریدونکنار ‌با حضور امیرنیا رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضورمسئولین انجمنهای فرهنگی وهنری شهرستان در محل اداره برگزار شد.

🔸جناب آقای دکتر آزادی به عنوان مسول شورای فرهنگ و هنر انتخاب وبرنامه های شورا را پیگیری خواهند داشت .

🔸در ادامه موضوعات مختلفی از نگاه حاضرین در حوزه های مهندسی فرهنگی شهرستان، نمادها ،برنامه ها تقویم فرهنگی ،توسعه فرهنگ بومی و ترویج شعر و ادب ،پیگیری انجمن خیرین توسط آقای سفر پور ،توجه به کانونهای مساجد،ساخت مجتمع فرهنگی و هنری نیایش و…به بحث گذاشته شد که مقرر گردید جلسه های ماهانه به صورت منظم برگزار گردد.