روز گذشته طرح همتا به منظور ارتقای سطح آمادگی دانش آموزان در برابر مخاطرات طبیعی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در دبستان ش ه ی د تیموریان شهرستان آمل انجام شد.