تمرینات پرفشار تیم کبدی جوانان مازندران زیر نظر مربیان برجسته کشوری آقایان ابراهیم نبی زاده و محسن رمضانی در شهرستان آمل به صورت منظم برای حضور در مسابقات کشوری و انتخابی تیم ملی در حال برگزاری می باشد.

💢گفتنی است باقری رئیس هیات کبدی استان مازندران با حضور در تمرینات، از نزدیک روند آماده سازی تیم را زیر نظر گرفت و برای مربیان و بازیکنان در مسابقات پیش رو آرزوی موفقیت کرد.