قهرمان اسماعیلی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان محمودآباد با حضور در تالاب سرخرود طی گفتگوی اختصاصی با مازندرانه در خصوص قو های مهاجر و اقدامات انجام شده در راستای حفظ و نگهداری از این گونه ارزشمند توضیحاتی را ارائه داد.