صبح امروز استاندار مازندران به همراه معاونین و مدیران کل به شهرستان آمل سفر کرده و از واحدهای تولیدی، کارخانجات، شهرک های صنعتی و روستاهای مختلف بازدید، تا در راستای حل هر چه سریعتر مشکلات موجود، اقدامات مناسبی انجام دهند.