رضا شفیع زاده رییس اداره آموزش و پرورش شهرستان بابلسر طی گفتگوی اختصاصی با مازندرانه از جزئیات پروژه های عمرانی و مهم در دست اقدام این اداره، نظیر اردوگاه دانش آموزی و مدرسه ١٢ کلاسه هادی شهر، توضیحاتی را بیان کرد.