هادی باقری مدیریت جدید و جوان جهاد کشاورزی شهرستان نور در گفتگوی اختصاصی با مازندرانه، گوشه ای از برنامه هایش را تشریح کرد.