عبدالرضا رشیدی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نور در گفتگوی اختصاصی با مازندرانه از جزئیات برگزاری شب های فرهنگی و همینطور تشکیل انجمن اهل قلم در شهرستان نور توضیحاتی را بیان کرد.