نادعلی کهنسال مدیر کل صنعت، معدن و تجارت مازندران در گفتگوی اختصاصی با مازندرانه، صحبت های جالبی در خصوص نرخ رشد قابل توجه اشتغال در مازندران بیان کرد.