صبح امروز با حضور مدیر کل صمت مازندران، رئیس اصناف شهرستان آمل، رئیس اداره صمت آمل و دیگر مسولان استانی و شهرستانی، دومین همایش هم اندیشی اتاق های اصناف و تشکل های صنفی در دانشگاه فذا شهرستان آمل برگزار شد.