عصر امروز ٢ پروژه مهم شهرداری و شورای اسلامی شهر آمل شامل زیباسازی میدان هزار سنگر و پیاده راه سازی هسته مرکزی شهر با حضور مسئولان شهرستانی کلنگ زنی و عملیات اجرایی آن آغاز شد.