صبح امروز طی حکمی محمدرضا رودگر به عنوان بخشدار امامزاده عبدالله ع شهرستان آمل منصوب و از زحمات چند ساله محمدباقر ضربی تقدیر و تشکر شد.