احمد محمدی رئیس شورای اسلامی شهر آمل در حاشیه تملک ۶ باب مغازه در کوچه یگانه طی گفتگوی اختصاصی با مازندرانه گفت : اجرای پروژه بلوار آزادگان به منفرد از آن جهت که هزینه تملک و تعریض خیابان امام رضا در توان شورا و شهرداری نیست، می تواند ۵۰ درصد گره ترافیکی این خیابان را کاهش دهد و اگر مردم و شهروندان به خاطر عمران و آبادانی آمل همت کنند، تا پایان این دوره شورا، قسمت عمده ای از پروژه را اجرا خواهیم کرد.