ناصر ابوطالبی رئیس هیات آمادگی جسمانی استان مازندران در حاشیه برگزاری مسابقه جایزه بزرگ آمادگی جسمانی در شهرستان بهشهر، طی گفتگوی اختصاصی با مازندرانه از برگزاری مسابقات کشوری در اوایل سال آینده، با همکاری ٢ استان گیلان و گلستان خبر داد.