مسابقه جایزه بزرگ آمادگی جسمانی مازندران با حضور ٨٠ ورزشکار از سراسر استان در شهرستان بهشهر برگزار شد.