صبح امروز به مناسبت روز زمین پاک و به همت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آمل و سمن های مردم نهاد حامی محیط زیست، همایش پاکسازی زباله در ورودی فاز یک شهرک صنعتی امامزاده عبدالله ع شهرستان آمل برگزار شد.