علی اصغر اسماعیل زاده رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل در گفتگوی اختصاصی با مازندرانه از جزئیات اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد نهال و همینطور عملی شدن تعهدات معدن داران آمل گفت.