روز گذشته کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان آمل به مناسبت هفته ملی سلامت مسیری ۵ کیلومتری را در روستای بلیران شهرستان آمل برای اشاعه ی سلامت بین اهالی این روستا به پیاده روی پرداختند.