آیین سنتی “عید مردگان” ( قَبِر سَرروز یا قَوِرسَر) در روستای ولویه علیا بخش چهاردانگه شهرستان ساری با استقبال پرشور مردم و برپایی غرفه های صنایع دستی با شکوه برگزار شد.