همایش روز جهانی کار و کارگر و تجلیل از کارگران، بازنشستگان و کارآفرینان نمونه به همت اداره کار شهرستان نور در مجتمع رفاهی بانک شهر ایزدشهر برگزار شد.