صبح امروز به مناسبت روز معلم کتابخانه و سالن ورزشی تنیس روی میز در مدرسه طالب آملی به همت دانش آموزان دهه ۵٠ این مدرسه به یاد مرحوم فرشاد رییس زاده و ش ه ی د بیژن حافظی افتتاح شد.