رضا اکبرپور بخشدار دابودشت در گفتگوی اختصاصی با مازندرانه از ایجاد شهرک کشاورزی دابودشت در آینده ی نزدیک خبر داد که می تواند تحولی عظیم در دابودشت و کل شهرستان در بخش کشاورزی ایجاد کند.