بابک مومنی مدیر کل جهاد کشاورزی استان مازندران روز گذشته از بخش های مختلف کشاورزی در شهرستان آمل بازدید و در پایان نیز با حضور در مصلی دابودشت، چهره به چهره با مردم به گفتگو پرداخته و برای حل مشکلات موجود قول های مساعدی داد.