بابک مومنی مدیر کل جهاد کشاورزی استان مازندران طی سفر یکروزه به آمل و بازدید از بخش های مختلف کشاورزی این شهرستان در گفتگوی اختصاصی با مازندرانه گفت: با توجه به فصل کاشت محصول برنج، تدارکات لازم برای تامین نهاده های اصلی کشاورزی باید با تمام توان انجام شود.