دکتر محسن آسوری مدیر عامل انجمن حمایت از بیماران مبتلا به سرطان آرین در گفتگوی اختصاصی با مازندرانه بیان کرد: با توجه به ماشینی شدن زندگی در کل دنیا سرطان در حال افزایش است و این روند متاسفانه در ایران و همچنین آمل نیز به همین شکل ادامه دارد؛ ما نیز با غربالگری و تشخیص زود هنگام سرطان در صدد کاهش عوارض و مشکلات ناشی از این بیماری و همچنین کاهش هزینه های درمان آن هستیم.