صبح امروز با حضور مدیر کل کتابخانه های عمومی استان مازندران، امام جمعه و فرماندار آمل، نماینده مردم آمل در مجلس و رئیس کتابخانه های عمومی آمل، اولین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان برای حل گره کور ۵٠ ساله ی ساخت کتابخانه مرکزی آمل برگزار شد.